Shopping Cart
You have no items in your shopping cart.
Categories
Subscribe to newsletters
Email:

Hội thảo “Quan hệ nhà đầu tư và Tối đa hóa giá trị Doanh nghiệp”

05 Tháng Giêng 2012

Tại hội thảo, Tiến sĩ Matthew Hibberd sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về tầm quan trọng của IR trong bối cảnh các quy định về tài chính trên phạm vi toàn cầu có xu hướng xích lại gần nhau. Vì vậy, IR trở thành yếu tố sống còn của các công ty. Tiến sĩ cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác IR trên thế giới, đưa ra những nguyên tắc cần thiết nhằm cải tiến cách thức thực hiện IR tại Việt Nam một cách hiệu quả. Từ đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tối đa hóa giá trị, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển và có chỗ đứng trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển Thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng trình bày nội dung “Quan hệ Nhà đầu tư thông qua hoạt động Công bố thông tin của công ty đại chúng”. Bài thuyết trình đề cập đến một số vấn đề trọng yếu, khung pháp lý, các vi phạm về công bố thông tin theo quy định hiện hành. Ngoài ra, những thay đổi cần lưu ý trong Dự thảo Thông tư mới về công bố thông tin cũng được Tiến sĩ đem ra bàn luận.

Vietstock

Comments
Leave your comment
Comment title:
Comment: